Villamos biztonsági táblák (tűzzománcozott kivitelben)

Rendelkező táblák
VR1: CSAK ÉRINTÉSVÉDELEMMEL ELLÁTVA HASZNÁLHATÓ!
VR2: ELTÁVOZÁSKOR KIKAPCSOLANDÓ!
Tiltó táblák
VTI1: BEKAPCSOLNI TILOS!
VTI2: PÁRHUZAMOSAN KAPCSOLNI TILOS!
VTI3: DOHÁNYZÁS ÉS NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS!
VTI4: VÍZZEL OLTANI TILOS!
Figyelmeztető táblák
VF1: VIGYÁZZ! NAGYFESZÜLTSÉG! ÉLETVESZÉLYES!
VF2: VIGYÁZZ! ERŐSÁRAM! ÉLETVESZÉLYES!
VF3: VIGYÁZZ! VILLAMOS BERENDEZÉS! ÉLETVESZÉLYES!
VF4: A VEZETÉK ÉRINTÉSE ÉLETVESZÉLYES!
VF5: A VEZETÉK ÉS KÉSZÜLÉKEK ÉRINTÉSE ÉLETVESZÉLYES!
VF6: VIGYÁZZ! 380V!
VF7: VIGYÁZZ! A BURKOLATON BELÜL A TARTÓSZERKEZET ÉRINTÉSE IS ÉLETVESZÉLYES!
VF8: VIGYÁZZ! A TARTÓSZERKEZETEKNEKÉS KONDENZÁTOROK TESTÉNEK ÉRINTÉSE IS ÉLETVESZÉLYES!
VF9: VIGYÁZZ! VISSZATÁPLÁLÁS VESZÉLYE!
Tájékoztató táblák
VTÁ1: FŐKAPCSOLÓ
VTÁ2: ÜZEMSZERŰEN KIKAPCSOLVA
VTÁ3: VÉSZKIKAPCSOLÓ
VTÁ4: ÁLLANDÓ ÜZEMŰ BERENDEZÉSEK FŐKAPCSOLÓJA
Tiltó és rendelkező tábla
VTR1: BEKAPCSOLNI TILOS! CSAK .............. KAPCSOLHATJA BE!
..............(keltezés)
Figyelmeztető és rendelkező tábla
VFR1: NAGYFESZÜLTSÉG! MARADJ TÁVOL!
Méret
cm
12 x 8
16 x 10
25 x 16
40 x 25
60 x 40
Figyelmeztető és tiltó táblák
VFT1: ÉLETVESZÉLYES! IDEGENEKNEK BEMENNI TILOS!
VFT2: BEKAPCSOLNI TILOS! FÖLDELVE!
VFT3: ÁLLANDÓ ÜZEMŰ BERENDEZÉS! KIKAPCSOLNI TILOS!